21. mai 2000 kell 22:00

Kas keskpanga nõukogu peab pärast teist ebaõnnestumist tagasi astuma?

See on vähetõenäoline, sest seda ei poolda enamik nõukogu liikmetest ja ka Eesti Panga nõukogu esimees Mart Sõrg.

Aga ma olen endiselt kindel, et Eesti Panga nõukogu peab tagasi astuma. See, et pole suudetud kahel korral leida Eesti Pangale sobivat presidenti, näitab nõukogu teovõimetust.

Mulle tundub, et praegune keskpanga nõukogu hakkab ennast juba ammendama. Eesti Panga nõukogu poliitiline sõltumatus on tekitanud olukorra, kus nõukogu kellegi ees ei vastuta.

Tõenäoline edasine areng on aga selline, et Eesti Panga nõukogu esitab kiiresti uue kandidaadi või kandidaadid. Kes need võiksid olla, seda ma ei oska veel öelda.

Eesti Panga nõukogu on teinud oma valiku ja selleks oli Mart Opmann. Sellepärast ei ole praegu ka mingit põhjust Eesti Panga nõukogul tagasi astuda. President Lennart Meri peaks järgima Eesti Vabariigi põhiseadust ja nimetama Eesti Panga nõukogu valitud Mart Opmanni Eesti Panga presidendiks.

Loodan, et nõukogu suudab hoiduda tagasiastumisest. Panga tegevjuhi kohusetäitjana ei saa ma kommenteerida kahe teise institutsiooni ? Eesti Panga nõukogu ja Eesti Presidendi ? otsuseid ja tegevusi. Eesti Pank kui organisatsioon toimib normaalselt edasi olenemata määramatusest tema juhi valikul. (BNS)

Ma ei pea vajalikuks Eesti Panga nõukogu tagasiastumist ega kavatse teha ise nõukogule tagasiastumisettepanekut. Kui Kalle Jürgenson peaks sellise ettepaneku tegema, siis ma ei kavatse seda toetada. Eesti Panga nõukogu on täiesti teovõimeline ja tema tagasiastumine saab olla ainult kollektiivne otsus. (BNS)

Hetkel kuum