Kadi Heinsalu • 22. mai 2000 kell 11:04

Kas võib rahule jääda täiendavalt määratud maksude laekumisega?

Kuidas võib rahul olla kohtu kaudu või ettekirjutustega tagasi nõutud maksusummade kättesaamisega?

Vastus: Käesoleval aastal on kontrollitöö tulemusel täiendavalt määratudmaksudest, intressidest ja trahvidest sisse nõutud eelarvesse 31%, ehkvastavalt 146,1 milj kr. määratud ja 45,5 milj kr. sissenõutud.

Osasummasid on kinni pankrottides, pooleli kriminaalsajades, osa määratudmaksusummasid on vaidlustatud kas halduskohtus või maksuameti siseselt.

Hetkel kuum