Kadi Heinsalu • 22. mai 2000 kell 12:01

Mis alusel avaldatakse teateid maksuametite ettekirjutuste kohta Riigi Teatajas?

Riigi Teataja juurde kuuluvas üllitises Ametlikud Teadaanded ilmuvad maksuametite teated ettekirjutuste tegemise kohta. Seni on seal märgata Harju, Lääne-Viru ja Saare maksuameti ning Tallinna füüsiliste isikute maksuameti selliseid teateid. Teised kohalikud ametid ei avalda, kuigi kindlasti ettekirjutusi teevad. Mis puhul avaldatakse, kas siis, kui ettevõttega ei ole võimalik muul viisil ühendust saada? Kas ettekirjutuste sisuga võivad tutvuda peale ettevõtte enda esindajate ka teised huvitatud isikud?

Vastus: Kohalikud maksuametid edastavad ametlikud teated otse RT toimetusele. Ettekirjutuse tekstiga saab tutvuda maksumaksja või tema volitatud esindaja.

Kasutatakse juhul, kui maksumaksjale muul viisil pole võimalik ettekirjutust edastada.

Hetkel kuum