Inno Tähismaa • 23. mai 2000 kell 10:47

Valitsus: Eesti majanduskasv on taastumas

Eesti on väljumas majanduse langusfaasist ning majanduskasv taastumas, on kirjutatud valitsuse lähiaastate eelarvestrateegia projektis.

Paranenud on olukord välisturgudel, kusjuures Eesti peamised eksporditurud Euroopa Liidus peaksid eelseisval perioodil kasvama. Idaturg on stabiliseerumas ning vaibunud on kõikumised rahvusvahelistel kapitaliturgudel.

Eesti majanduse arengule peaks kaasa aitama maailmamajanduse soodne konjunktuur -majanduskasvu taastumine Aasias, endiselt tugev USA ning elavnenud Euroopa Liidu majandus. Dollari kurss on USA majanduse kiire kasvu tõttu euro suhtes tõusnud, toetades EL ja Eesti ekspordisektorit.

Euroopa Liidu majandusolukord on paranenud tänu stabiilsele kodumaisele nõudlusele, majanduskasvu oodatav kiirenemine põhineb soodsa väliskeskkonna mõjul suurenevale ekspordile. Investeeringute ja sisemaise nõudluse kasv Euroopa Liidus on soodne ka Eesti eksportööridele.

Meie suurimate kaubanduspartnerite Soome ja Rootsi majandus kasvas 1999. aastal EL keskmisest kiiremini ning see trend jätkub. Majanduse stabiliseerumist on oodata ka Lätis ja Leedus, keda sarnaselt Eestile mõjutas Vene kriisist tingitud välisnõudluse vähenemine. Naftahinna tõus maailmaturul ning seetõttu kasvanud eksporditulud on kaasa aidanud Venemaa majanduse olukorra paranemisele viimastel kuudel.

Optimism tuleviku suhtes, ettevõtete suurenenud kindlustunne ja välisnõudluse kasv peaksid suurendama investeeringuid. Investeeringute kasvu hoogustab ka ettevõtte tulumaksu kaotamine investeeritud kasumilt ning eurointegratsioon, kuna tootmisprotsess tuleb vastavusse viia Euroopa Liidu nõuetega. Soodne olukord valitseb rahaturul - intressid on rahareformijärgse perioodi madalaimal tasemel. Laenunõudluse oodatava kasvu tõttu ei ole edasist intresside alanemist oodata, pigem võib prognoosida raha mõõdukat kallinemist.

Sisemaise tarbimise suurenemise tulemusena kasvab ka impordinõudlus ning seetõttu on oodata jooksevkonto defitsiidi mõõdukat kasvu. Kuna Eesti kaupade konkurentsivõime ei ole läänepoolsetel eksportturgudel langenud ja peaks püsima ka perspektiivis, siis ekspordi kiire kasv koos erasektori säästude edasise kasvu ja valitsussektori range eelarvepoliitikaga aitavad ära hoida jooksevkonto defitsiidi ülemäärast suurenemist.

Hetkel kuum