30. mai 2000 kell 22:00

Kas tööpuudus on muutumas tõsiseks probleemiks?

Eks tööpuudus tuleb majandusele kasuks, aga kas see just nii suur peab olema, on iseasi. Muidugi on ka küsitav, kui täpselt need andmed tegelikkusele vastavad.

Kui vaadata ehitusfirma seisukohast, siis ehitusobjektide juhtidest on tänasel päeval küll puudus. Kui uskuda prognoose, et majandus on hakanud kasvama, siis ma arvan, et tööpuudus peaks hakkama vähenema.

Töötute suur arv võib olla hiljutise majandussurutise tagajärg. Teisalt muidugi kui koalitsioon oma lubadusi peab, siis võib tööjõuturule tekkida uusi töötuid. Ma pean silmas avaliku sektori töötajaid.

Üks pool on muidugi see, et raske on leida kvalifitseeritud tööjõudu ja see on ka meie firmale probleem. Teisalt on näiteks piimatööstusi Eesti jaoks liiga palju ja tootmismaht peab vähenema, mis toob kaasa töötajate koondamise. Nendel inimestel, kes piimatööstustest koondatakse, on väga raske leida uut tööd ja eriti veel siis, kui tegemist on vanema inimesega.

Ma arvan, et Eestis võib töötute arv veelgi suureneda, sest tootmise ümberkorraldamine ning tehnoloogiate väljavahetamine ei ole lõppenud.

Samas on raske leida tublisid töömehi. Ka maapiirkonnas, kus tööpuudus on suur. Muidugi on tänapäeval töö palju raskem ja intensiivsem kui varem.

Kui rääkida meie firma seisukohast, siis meie loome praegu töökohti juurde. Meile on tihti probleem, et pole oskustöölisi kuskilt võtta. See probleem on nii tööliste kui juhtkonna tasemel. Kuna on oskustööliste puudus, siis käib kümmekond inimest Tallinnast tööle Kuusallu, kus meil on tootmine.

Kuivõrd loodud töökohtadele on keeruline oskustöölisi leida, siis tundub mulle, et väide, nagu suureneks Eestis tööpuudus, on võib olla statistikute väike nali.

Tööpuudust kajastav statistika näitab, et Eesti majanduses on teatud tsükkel täis saanud. Tööjõud on vabanenud ettevõtetest, kes on esimeses majanduse tõusutsüklis ebaõnnestunud. Kuna kulude struktuur on kolme-nelja aasta taguse ajaga võrreldes muutunud ja ei ole suudetud hoida efektiivsust vajalikul tasemel, siis on osa ettevõtteid tegevuse lõpetanud.

Tõenäoliselt on efektiivselt töötavate ettevõtete arv jäänud väiksemaks. Need, kes aga töötavad, teevad seda senisest paremini ja loovad juurde uusi töökohti. Meie firmal tekib varsti vajadus töötajaid juurde palgata. Ettevõtte seisukohalt on tööpuudus isegi mõnes mõttes hea, sest tööjõuturul tekib ülepakkumine ja ostjal on võimalik valida.

Hetkel kuum