Inno Tähismaa • 30. mai 2000 kell 15:30

Otsetoetuste saajate ring laieneb

Sel aastal saavad põllumehed viit liiki riiklikke otseseid toetusi, teatas põllumajandusministeeriumi pressiteenistus valitsus tänase istungi otsustele viidates.

Põllumajandussaaduste tootjatele otsetoetuste maksmise kord näeb ette toetused ute- ja kitsekasvatajatele, tera- ja kaunvilja, rapsi, rüpsi ja seemnelina ning sertifitseeritud heinaseemne või seemnekartuli kasvatajaile, mahepõllumajanduslikule tootmisviisile ülemineku või mahepõllumajandusliku tootmisviisi rakendamise eest ning eesti maakarja tõugu lehma kasvatajaile.

Määruse rakendamiseks on riigieelarves ette nähtud 236,4 miljonit krooni.

Maakarja tõugu lehmade kasvatajatele toetuse maksmise põhjus on selle tõu hävimisoht ja eesmärk on tõu säilimine. Kari peab olema märgistatud seisuga käesoleva aasta 1.september.

Uus toetusliik on mahepõllundustoetus, eesmärgiks soodustada keskkonda säästva mahepõllumajanduse arengut. Toetust makstakse põllumajandusmaa suurusest lähtudes.

Ute või kitse kasvatamise toetust võib taotleda vähemalt kolme poeginud ja selle aasta 1. juuniks märgistatud loomade omanik.

Sertifitseeritud heinaseemne ja sertifitseeritud seemnekartuli toetust saab põllumees, kelle heinaseemne ja seemnekartuli põllud on tunnustatud 1999. aastal. Toetust makstakse varasemate aastate keskmise saagikuse alusel.

Teraviljatoetuse saamiseks peab kasvatama vilja vähemalt 5 hektaril, mille umbrohtumus ei ületa 15%.

Taotlusi võtab vastu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Keskus. Asjaajamise lihtsustamiseks võtavad PRIKi töötajad teraviljatoetuse taotlusi vastu maaparandusbüroode juures.

PRIKle taotluste esitamise tähtaeg on: utetoetuse, teraviljatoetuse, samuti heinaseemnetoetuse või seemnekartuli toetuse saamiseks 30. juuni, mahepõllumajandustoetuse puhul 31. juuli ja maakarjatoetuse saamiseks 15. september.

Kõigi toetuste eelduseks on riiklike maksuvõlgade puudumine või nende ajatamine. Sarnaselt piimalehma riikliku otsese toetuse maksmise korraga ei pea taotleja ise esitama maksuameti õiendit maksuvõlgade puudumise kohta. Taotlejate nimekirja esitab maksuametile PRIK ja saab sealt teavet taotleja maksuvõlgade olemasolu või puudumise kohta.

Põllumajandusminister otsustab PRIK ettepaneku põhjal toetuste suurused, mis jõuavad utetoetuse saaja kontole hiljemalt 7. augustil; maakarjatoetuse taotlejani 20. oktoobril, heinaseemne- ja seemnekartulikasvatajani 4. augustil, teraviljakasvatajani 14. septembril ja mahepõllumeheni 15. oktoobril.

Määruse eelnõu tekst on avaldatud põllumajandusministeeriumi kodulehel WWW.agri.ee rubriigis õigusloome.

Hetkel kuum