Inno Tähismaa • 30. mai 2000 kell 11:19

Riigikogu võttis vastu uue päästeseaduse

Riigikogu võttis täna vastu Sirje Endre, Vootele Hanseni, Tõnu Kõivu ja Andres Taimla algatatud päästeseaduse muutmise seaduse, mis hakkab reguleerima tuleohutusjärelvalvet ja firmade vastutust tuleohutusnõuete rikkumise eest.

Eraldi punktina käsitletakse demineerimistöid kui eriliigilisi päästetöid. Samuti sätestatakse seaduses tuletõrje ja päästetöid korraldavad ja tegevad asutused, täpsustatakse tulekustutus- ja päästetööde mõisteid, sätestatakse tuletõrje ja päästetöötajate koolitus ja väljaõpe.

Sotsiaalministrile delegeeritakse tuletõrje- ja päästetöötajate tervisenõuete ning tervisenõuetele vastavuse kontrollimise perioodilisuse ja korra kehtestamine.

Hetkel kuum