Inno Tähismaa • 1. juuni 2000 kell 7:58

Riigikogu arutab liikluskindlustuse süsteemi parandamist

Riigikogu võttis menetlusse seaduseelnõu, millega sätestatakse kohustusliku liikluskindlustuse parandamist, eesmärgiks on liiklusõnnetuses kannatanule märkimisväärselt täielikum ning kiirem liikluskahju hüvitamine.

Liikluskindlustuse seaduse eelnõu algatasid riigikogu liikmed Andres Lipstok, Arvo Sirendi, Jüri Kaver, Jüri Tamm ja Georg Pelisaar 29. mail.

Eelnõus on täpsustatud kindlustusandja kohustusi, lühendatud kindlustushüvitise väljamaksmise tähtaega ja piiratud kindlustusandja poolt kahju hüvitamisest keeldumise aluseid.

Eelnõu arutamist juhib riigikogus majanduskomisjon.

Hetkel kuum