13. juuni 2000 kell 14:44

Eesti avab homme põllumajandusläbirääkimised ELiga

Välisminister Toomas Hendrik Ilves sõitis täna Luxembourg"i, kus ta osaleb homme põllumajandusalaste läbirääkimiste avamisel Eesti ja Euroopa Liidu vahel.

Põllumajanduse peatükk on Eestile mahukaim ja ühtlasi viimane, kui institutsioonide osa välja arvata.

Ilvese sõnul on Eestile äärmiselt sobiv, et põllumajanduse peatükk avatakse kõnelusteks nüüd, mil on rakendumas uus kaubandusrezhiim Euroopa Liiduga. 'Alates 1. juulist saavad Eesti põllumajandustooted soodsama juurdepääsu ELi turule ning EL lõpetab mitmetele Eestisse veetavatele põllumajandustoodetele eksporditoetuste maksmise,' märkis Ilves.

Eesti on väljendanud valmisolekut võtta liitumishetkel üle ja rakendada kogu põllumajanduse reeglistik, välja arvatud mõned spetsiifilised taotlused üleminekuperioodide, erisuste ja tehniliste kohanduste osas.

Näiteks taotleb Eesti üleminekuperioode töötlevale tööstusele strukturaalseteks investeeringuteks, jäätmekäitlustehase käivitamiseks, loomakaitse valdkonna vastavusse viimiseks ELi nõuetega, mahepõllumajandusliku seemnekasvatuse väljaarendamiseks, metsastatistilise info kogumisel ja veel mõningate tehniliste nõuete osas.

Peamisteks kõnelusteemadeks põllumajanduse peatükis kujunevad otsetoetused, üleminekuperioodid ja tootmiskvoodid. Eesti peab vajalikuks Euroopa Liidu siseturu avanemist ja ühise põllumajanduspoliitika (CAP) rakendamist täies mahus alates liitumishetkest ning taotleb mõningaid olulisi tootmiskvoote.

Hetkel kuum