13. juuni 2000 kell 14:05

Euro kasutamine suurendaks Eesti majanduskasvu

Euro kasutuselevõtu võimalusi analüüsinud töörühma leidis oma raportis, et euro kasutuselevõtmine aitab majanduskasvu kiirendada, kuid parim viis on eurole üle minna ühinedes Euroopa majandus- ja rahaliiduga.

Euro kasutamisel vähenevad valuutavahetuskulud ja intressimäärade kõikumisulatus ning euro kasutuselevõtt aitab kaasa ka ekspordi suurenemisele ja soodustab uute investeeringute tegemist Eestisse, edastas valitsuse pressibüroo raporti sisu.

Euro kasutuselevõtu parim viis on komisjoni arvates korrapärane ühinemine Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga. Ühinemisprotsessi II etapp saab alata pärast Euroopa Liiduga ühinemist. Eeldatavasti 2 aastat kestva II etapi jooksul tuleb tagada rahvusvaluuta stabiilsus euro suhtes ERM2 mehhanismi kaudu.

Oma hinnangus lähtus töögrupp eeldusest, et liitumine Euroopa Liiduga toimub aastal 2003 või 2004, täidetakse Maastrichti kriteeriumid ning 2 aastat kestva üleminekuperioodi järel asendab euro krooni.

Üleminek saab toimuda kõige varem 1. jaanuaril 2002, kui ringlusse tulevad euro rahatähed ja mündid. Eesti krooni sularaha ja pangakontod vahetatakse antud stsenaariumi korral eurode vastu senise kursiga 15,6466.

Kui ei sõlmita mingit eraldi kokkulepet Euroopa Keskpangaga, vähenevad Eesti Panga tulud euro kasutuselevõtul umbes 300 miljonit krooni aastas.

Töörühma kuulusid Tunne Kelam, Aavo Kokk, Kalev Kukk, Heldur Meerits, Indrek Neivelt, Alar Streimann, Meelis Virkebau ja Madis Üürike.

Hetkel kuum