Inno Tähismaa • 21. juuni 2000 kell 10:24

Valitsuse haldusreformi komitee tegi täna ülevaate seni tehtust

Toompeal täna peaministri eesistumisel toimunud Haldusreformi Komitee istung kuulas ära ülevaate haldusreformi valdkonnas seni otsustatust ja toimunust, teatas valitsuse pressiteenistus.

Haldusreformi programmi ja strateegia koostamist hakkab valitsus arutama kabinetinõupidamisel 27. juunil.

Maavanemad töötavad praegu koos omavalitsustega välja ettepanekuid haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ehk omavalitsuste ühendamiseks ja esitavad need siseministeeriumile 1. detsembriks 2000. aastal. Siseministeerium koostab nende alusel ettepanekud valitsusele.

Eelarvepoliitika osana on praegu väljatöötamisel ettepanekuid omavalitsuste eelarvete osakaalu suurendamise osas. Haridusministril on kohustus valmistada ette ettepanekud hariduskulude üleandmise kohta ja sotsiaalminister peab ette valmistama ettepanekud sotsiaaltoetuste üleandmise kohta kohaliku omavalitsusüksuste eelarvetesse.

Sotsiaalministeerium ja rahandusministeerium jätkavad tööd vastavalt avaliku teenistuse seaduse muutmisettepanekute ja palgasüsteemi reformimise kallal. Avaliku teenistuse seaduse muutmise ettepanekute tähtaeg 1. september 2000. aastal.

Avaliku teenuste standardite osas valmistab rahandusministeerium ette metodoloogiat teenusstandardite väljatöötamiseks ja pilootprojekti elluviimiseks. Selle esitamise tähtaeg valitsusele on käesoleva aasta augustis.

Halduskorralduse osas tuleb valitsuse istungile 27. juunil justiitsministeeriumi valminud halduskorralduse seaduse eelnõu, mis on juba läbinud kooskõlastusringi. Finantsjuhtimise ja tulemustele suunatud juhtimise valdkonnas sai 20. juunil valitsuse istungil heakskiidu uus riigieelarve baasseadus, mis otsustati saata Riigikogu menetlusse.

Infotehnoloogia osas avalikus halduses töötab Riigikantselei jooksvalt dokumendihalduse programmi kallal, riigi infotehnoloogiapoliitika koordineerimine on juba seadusega otsustatud viia teede- ja sideministeeriumi alla, et tugevdada poliitilist vastutust selle valdkonna eest.

Varem on komitee otsustanud, et valitsus esitab haldusreformi temaatika riiklikult olulise küsimusena aruteluks Riigikogule käesoleva aasta sügisel.

Haldusreformi Komiteesse kuuluvad peaminister Mart Laar, rahandusminister Siim Kallas, justiitsminister Märt Rask, siseminister Tarmo Loodus, riigikontrolör Juhan Parts ja riigikogu liige Marju Lauristin.

Hetkel kuum