Madli Zobel • 22. juuni 2000 kell 8:18

Tartu Ülikoolis algab dokumentide vastuvõtt

Esmaspäeval, 26. juunil algab Tartu Ülikoolis sisseastumisdokumentide vastuvõtt, teatas TÜ pressiesindaja Krõõt Nõges. Tartu Ülikooli üliõpilaseks kandideerimise tingimuseks on kõigil erialadel riigieksamite sooritamine.

Erinevalt eelnevatest aastatest peab Tartu Ülikooli soovivatel vene koolide lõpetanutel olema sooritatud eesti keele kui teise keele riigieksam. Eksamil vähem kui 60 % maksimaalsest punktide arvust saanud üliõpilaskandidaadid asuvad süvendatult õppima eesti keelt ühe õppeaasta vältel. Sellest tingituna on nende õpiaeg ülikoolis tavapärase nelja aasta asemel viis aastat.

Tartu Ülikooli üliõpilaseks kandideerijatel on võimalik esitada dokumendid erialadele, kus on nõutav sisseastumiseksamite sooritamine ajavahemikus 26. juunist 4. juulini; erialadele, kus kandideeritakse riigieksamite tulemuste alusel aga 26.juunist 14.juulini. Dokumentide vastuvõtt toimub äripäeviti Tartu Ülikooli peahoones (Ülikooli 18) kell 10-16. Dokumentide vastuvõtt TÜ kolledzhitesse toimub nii kolledzhites kui ka TÜ peahoones.

Hetkel kuum