Inno Tähismaa • 30. juuni 2000 kell 13:35

Eesti Energia ja Latvenergo koostöökava viib ühisettevõtte aktsiad börsile

Eesti Energia ja Latvenergo esitasid täna koostöökava, mis näeb ette ühisettevõtte aktsiate noteerimist börsil ja pakub ettevõtte uueks nimeks Balti Energia Grupp.

Kui Läti valitsus kinnitab sarnase protsessi, siis võimaldab ühendatud ettevõtte osaline erastamine ühinemisel loodud väärtuse realiseerida, põhjendab Eesti Energia oma teates aktsiate börsil noteerimist.

Lisaks muudab ühinenud firma noteerimine börsil firma tegevuse paremini jälgitavaks ja kontrollitavaks.

Balti Energia Grupi organisatsioon jagatakse neljaks äriüksuseks. Need on Tootmise, Põhivõrgu, Jaotusvõrgu ja Klienditeeninduse ning Tugiteenuste äriüksused. Uue ettevõtte juhtimispõhimõtted annavad äriüksustele laia iseseisvuse äritegevusega seotud küsimustes, välja arvatud küsimused, mis kuuluvad Balti Energia Grupi, Eesti Energia ja Latvenergo nõukogude, juhatuste või aktsionäride üldkoosolekute kompetentsi.

Tootmise äriüksus hõlmab endas kõik elektri ja soojuse tootmisega seotud üksused, mida ettevõtted praegusel hetkel valdavad või juhivad ning samuti ka põlevkivi kaevandamise Eestis. Tootmise äriüksuses sisaldub ka energiakaubanduse alane tegevus. Põhivõrgu äriüksus hõlmab elektri ülekandmise ja ülekandevõrkude korrashoiuga seotud tegevusi, mis puudutavad 330 kV, 220 kV ja 110 kV võrke ja nende juurde kuuluvaid alajaamu. Põhivõrgu äriüksusesse kuulub ka juhtimiskeskus. Jaotusvõrgu ja klienditeeninduse äriüksus hõlmab elektri ja soojuse jaotamist ning klienditeenindusega seotud tegevusi.

Juhatus koosneb kolmest liikmest, kes on nimetatud Eesti-poolsete nõukogu liikmete poolt, ja kolmest liikmest, kes on nimetatud Läti-poolsete nõukogu liikmete poolt.

Eesti ja Läti riik teevad aktsionäridena oma aktsiaosalustega Eesti Energias ja Latvenergos loodava holdingfirma aktsiakapitali mitterahalise sissemakse, saades vastu uue ettevõtte aktsiaid.

Hääleõiguslikud aktsiad jagunevad ühendatud ettevõttes osapoolte vahel suhtena 50:50. Ühendatud ettevõte emiteerib aktsionärile, kelle osaluse turuväärtus on kõrgem, hääleõiguseta aktsiaid , mille väärtus võrdub Eesti Energia ja Latvenergo eelnevalt hinnatud õiglase turuväärtuse vahega.

Pärast aktsionäride lepingu sõlmimist tuleb vastav lepe koos teiste tehingut kirjeldavate dokumentidega esitada heakskiitmiseks Läti Konkurentsiametile. Tehingust tuleb teavitada Läti Energiaturu Inspektsiooni ja Läti Väärtpaberituru Inspektsiooni, Eesti Energiaturu Inspektsiooni ja Eesti Konkurentsiametit.

Töögrupi poolt uue ettevõtte suhtes kasutatav nimi Balti Energia Grupp on esialgne tööversioon. Lõplik nimi selgub aktsionäride lepingu allakirjutamisel hiljemalt tänavu oktoobris.

Hetkel kuum