13. juuli 2000 kell 22:00

Kas vabatahtlikult kogutud pension peab olema päritav?

Põhimõte, et inimese surma korral lähevad tema kogutud summad pärijatele, ei paku piisavat sotsiaalset kaitset. Targem oleks jagada see raha teiste pensionäride vahel. Selline süsteem oleks odavam ning teise sambasse makstavad preemiad kujuneks 30?40 väiksemaks sama suure pensioni korral. Ka praegu, kui inimene 45aastaselt sureb, ei saa tema omaksed ju kogunenud 20 protsenti endale.

Pensionireformi väljatöötamise käigus on valitsusele saanud tähtsaks võimalikult kiiresti raha koguma hakata, ent eesmärk, milleks teist sammast üldse vaja on, on hägusaks muutunud. Eesmärk peaks ju olema pensionile minevatele inimestele maksimaalselt kõrge pensioni tagamine (ÄP 10.06.)

Kui teine pensionisammas on vabatahtlik, siis on absoluutselt loomulik, et sinna tehtud maksed on päritavad. Vabatahtliku kindlustuse puhul ei saa seda jagada teiste vahel solidaarselt laiali. Kui see ei ole pärandatav, siis väheneb vabatahtliku teise sambaga liitujate arv.

Me ei saa teha printsiipi, et kui ma elan, siis on teine sammas minu jaoks vabatahtlik ja kui ma surnud olen, siis muutub see solidaarseks.

Ma ei toeta seda ideed. Tegemist on pensionikindlustuse õpikutootega. Sellist liiki toode ei ole Lääne-Euroopas armastatud. Inimeste maksed pensionifondi tehakse pere-eelarve kõrvalt, mis tähendab, et kui kindlustatu sureb ja maksed pole pärandatavad, siis ei saa pere kogutud raha kätte. Ma arvan, et see on halb.

Selle idee pakkujatel on õigus ainult ühes ? see muudab kindlustustariifid odavamaks. Odavusest suurem argument on aga minu silmis toote headus.

Kujutame veel ühte situatsiooni ette. Inimene on saanud 60, läheb pensionile ja sureb 61aastaselt. Ta on eluaeg raha kogunud ja see raha läheks kindlustussüsteemi tagasi. Ma ei kiida seda heaks.

Selline ettepanek on katse pakkuda valitsusele Trooja hobust. Kindlustusseltsid üritavad teha ettepanekuid, millega muuta teine sammas võimalikult vähe atraktiivseks. Sisuline küsimus on, kas sissemaksed teise sambasse on riigi tulu või nad ei ole riigi tulu. Me teame, et täna on esimene sammas finantseeritud sotsiaalmaksust, mis on riigi tulu. Praeguse kontseptsiooni kohaselt on sissemaksed teise sambasse isiku edasi lükatud tulu ehk isiku vara ja peaksid olema pärandatavad.

Kindlustusseltsid jätavad ütlemata, et kui teise samba maksed ei oleks pärandatavad, siis tähendab see, et teine sammas peab olema riiklik ehk teise sambasse tehtud maksed on riigi tulu.

Hetkel kuum