Madli Zobel • 14. juuli 2000 kell 10:17

Kui kogu aeg müüakse piima alla omahinna, kuidas nad üldse ellu on jäänud?

Sellisel moel, et aastaid on jäetud tegemata vajalikud investeeringud ja maksmata maksud. Inimesed saavad närust palka.

Väga paljud piimatootjad on läinud pankrotti ja enim kannatab selle tõttu riik

ning maksumaksja. Kuna piima ostetakse kokku alla omahinna, tuleb maksta

maksumaksja taskutest toetusi ning pankrotti minnakse eelkõige seetõttu, et ei

jõuta ära maksta riigimakse. Tavaliselt jäävad need maksud igaveseks maksmata.

Sageli katab tootja kahjumi metsa müügist saadud rahaga.

Näiteks piimatootmiseks vajalikud rohumaad on väga halvas seisus, nende parandamiseks läheb aastaid. See avaldab mõju piimakarja produktiivsusele.

Hetkel kuum