Madli Zobel • 14. juuli 2000 kell 10:26

Küsimus pastöriseerimata piima müügist turgudel ja hoovides.

küsimus: Kuidas suhtub minister turgudel ja tänavatel massiliselt müüdavasse pastöriseerimata piima, samal ajal kui piimatööstused teevad suuri investeeringuid viimaks oma tootmist vastavusse EL kvaliteedi- ja hügieeninõuetega. Mida kavatseb põllumajandusministeerium selles osas ette võtta?

vastus: Toorpiima müümiseks otse tarbijale on kehtestatud küllaltki karmid nõuded, nii mikrobioloogilised kui loomatervisekontrolli alased.

Toorpiima müüjal peab olema müügiluba, kus Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveametnik tõendab müüdava toorpiima vastavust kehtivatele nõuetele. Müügiloa peab müügikoha sobivuse seisukohast kooskõlastama tervisekaitseinspektsioon.

Tänavanurkadel ja teistes juhuslikes kohtades toorpiima müüjad ilma kehtiva müügiloata tegutsevad illegaalselt. Siin saab vahele astuda ainult politsei. Ka toorpiima ostjal oleks soovitav paluda müüjal näidata müügiluba.

Hetkel kuum