Madli Zobel • 14. juuli 2000 kell 9:53

Siim Kallas soovib kaasata üldsust eelarveprotsessi

Rahandusminister Siim Kallas saatis Eesti valitsusvälistele organisatsioonidele, ülikoolidele ja mitmele mittetulundusühingule kirja, kus palub avaldada mõtteid riigi raha senisest säästlikuma kasutamise teemal.

'Oleme arvamusel, et senini on riigieelarvest tehtud kulutusi, mis ei ole riigi seisukohalt otstarbekad, samuti osutatakse teenuseid, mida võiks edukalt pakkuda erasektor,' kirjutab Kallas kirjas üldsusele. 'Kindlasti on Teil ideid ja mõtteid, kuidas riigi raha efektiivsemalt ja säästlikumalt kasutada, millistesse tegevusvaldkondadesse oleks otstarbekam ja tulemuslikum riigi raha suunata,' lisab ta.

Käesoleva aasta riigieelarves on Eesti Vabariigil kasutada 29 miljardit krooni, ministeeriumide omavahelistel läbirääkimistel soovivad ministeeriumid järgmise aasta eelarvesse ligikaudu 6 miljardi võrra rohkem raha.

Sarnaselt eelmise aastaga on Rahandusministeerium avalikkuselt ettepanekute kogumiseks sisse seadnud elektronposti aadressil: eelarve@fin.ee ning telefoni 6 11 35 58, kuhu on oodatud ka ettepanekud kodanikelt.

Hetkel kuum