18. juuli 2000 kell 22:00

Kuidas takistada ebakvaliteetse kütuse pääsu turule?

Tähtis ei ole ju mitte karistuse karmus, vaid selle saamise vältimatus. Kütuse kvaliteedinormide järgimist on Eestis kohustatud kontrollima energiaturu inspektsioon ja tarbijakaitseamet, kuid kahjuks neil riigieelarvelistel institutsioonidel ei ole piisavalt raha kontrolli teostamiseks vajalikus ulatuses. Seega peaks esimene samm olema nende institutsioonide finantseerimise tagamine.

Minu arvates oleks lahendus selles, kui võimaldataks kütust müüa ainult neil firmadel, kel on vara oma tegude eest ka vastutada. Ja kui ettevõtted on võimelised oma tegude eest vastutama, siis loomulikult tõsta ka karistuste määrasid, kuid seda seika peab arvestama juba firmadele litsentsi väljastades. Ettevõtetele tuleks teha mingisugune miinimumkapitali nõue, mis peaks arvestama neid rahavoogusid, mis liiguvad kütuseäris. Ja kui ettevõte sellele nõudele ei vasta, siis ei anta talle ka õigust siin kütust müüa.

Seni on firmad saanud litsentsi liiga lihtsalt. See tekitab meilegi mõneti probleeme, näiteks võistupakkumistel osaleb firmasid, mis pakuvad ebareaalseid hindu, aga hiljem ei suuda oma pakkumist realiseerida ning rikuvad nii turu ära. Lõppkokkuvõttes ongi tulemuseks meie kütuseturu praegune olukord. Seega tuleb peale hakata litsentsi andmisest.

Ühe lööva lausega ei pane siin midagi paika, küsimus on püsti olnud sellest ajast saadik, mil Eesti taasiseseisvus. On pakutud välja erinevaid lahendusi, kõik omamoodi head, kuid universaalset lahendust pole siiski leitud ning turg on käest ära. Ning ikka ja jälle tuleme sama küsimuse juurde tagasi. Räägime turu spetsiifilisest osast, st aktsiisi all olevast kütusest ? bensiinist ja diislikütusest. Ühel pool on pahased tarbijad, kelle sõidukit ebakvaliteetne kütus rikub, ja teisel pool riik, kes ei saa kätte aktsiise, aga ometi ei suuda, ei taha või ei oska midagi ette võtta.

Minu meelest on tehtud üks äärmiselt vale otsus ? kütust lubatakse kokku segada kus iganes, kasvõi mahutis endise ATK karjalauda taga. Ja kütusekomponentide maaletoomise kaudu minnakse mööda aktsiisist, aga samuti kvaliteedinõuetest. Paraku pole kõigil edasimüüjatel, eriti maapiirkondades, võimalik kontrollida, kas kaup nõuetele vastab. Seepärast tuleb minu meelest lubada kütust komponentidest kokku segada ainult tolliladudes. Neis on absoluutselt kõik sissetulevad kaubad arvele võetud, seega kontrolli all. Sellega me võtaksime nurgatagustelt alkeemikutelt võimaluse kütust solkida.

Hetkel kuum