19. juuli 2000
Jaga lugu:

Tallinna Farmaatsiatehaselt nõutakse 2,5 miljonit krooni

Tallinna Farmaatsiatehase vastu on esitanud Woodbridge Enterprises Ltd. Tallinna Linnakohtule hagiavalduse, nõudes Tallinna Farmaatsiatehaselt 2 457 955,50 krooni. Hagiavalduse põhjuseks tuuakse lepinguliste kohustuste täitmatajätmine.

Tallinna Farmaatsiatehase on seisukohal, et tundmatu off-shore firma poolt

esitatud hagiavaldus on põhjendamatu. Tallinna Farmaatsiatehast esindab

antud küsimuses advokaadibüroo Glikman Glikman.

Jaga lugu:
Hetkel kuum