1. august 2000 kell 8:05

SKT I kvartali kasvu (+5,2%) ei hinnatud ümber

Statistikaameti esialgsetel andmetel oli 2000. aasta 1. kvartalis sisemajanduse kogutoodngu (SKT) jooksevhindades 18,7 miljardit krooni ja 1995. aasta püsivhindades 11,7 miljardit krooni ehk 5,2 protsenti suurem kui 1999. aasta 1. kvartalis.

Tegevusalade lõikes kasvas lisandväärtus püsivhindades 1999. aasta 1. kvartaliga võrreldes kõige enam mäetööstuses (18,1 protsenti) ja töötlevas tööstuses (17,4 protsenti), järgnesid veondus, laondus ja side (7,9 protsenti), hulgi- ja jaemüük (5,4 protsenti) ning energeetika, gaasi- ja veevarustus (4,7 protsenti).

Lisandväärtus kahanes ainult kolmel tegevusalal - kalanduses (33,4 protsenti), muudes teeninduse liikides (10 protsenti) ning põllumajandus ja jahindus (2,6 protsenti).

SKT kasvu mõjutasid kõige enam töötlev tööstus, veondus, laondus ja side ning hulgi- ja jaemüük, kokku oli nende lisandväärtuse osatähtsus SKT-s 42,4 protsenti.

Tarbimise meetodil jooksevhindades arvutatud SKT-s vähenesid 1999. aasta I kvartaliga võrreldes sisemajanduse nõudluse osatähtsus (108,8 protsendini SKT-st) ning kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi negatiivse saldo osatähtsus (5,1 protsendini SKT-st).

Püsivhindades arvutatud SKT-s kasvasid eratarbimiskulutused (4,7 protsenti), valitsemissektori lõpptarbimiskulutused (1,3 protsenti) ja kapitali kogumahutus põhivarasse (1,5 protsenti).

Kaupade ja teenuste eksport kasvas rohkem kui import (vastavalt 34,5 protsenti ja 28,8 protsenti). Sisemajanduse nõudlus suurenes 7,4 protsenti.

<I> Hea on see, et SKT kasvu (+5,2 protsenti) ei hinnatud madalamale esialgsest numbrist. Samuti positiivne ekspordi kiirem kasv võrreldes impordiga. Kahjuks on juba august, kuid siinkohal käib jutt alles jaanuar-märts numbritest. </I>

Hetkel kuum