6. august 2000 kell 22:00

Kas töötu abiraha tuleks suurendada?

Töötus ei ole tahtmatus tööd teha, tegemist on korralike inimestega, kes on sageli neist olenemata põhjustel tööta jäänud ja otsivad uut kohta. Ja sel ajal on neile vaja maksta normaalset abiraha, sest ehkki töökoht kadus, jäid ometi rahalised kohustused, lapsed ülal pidada. Seda argumenti, et mida kõrgem on töötu abiraha, seda vähem otsivad inimesed tööd, on kohatu Eestis kasutada. Praegu on meil 80 000 inimest, kes ei saa töötu abiraha ja kes ei lähe tööle. Küsisime peaministrilt, miks need inimesed tööle ei lähe. Küsimus jäi vastuseta. Ka kõrgest abirahast ei saa meil juttugi teha, 400 krooni on tühine summa. Ka pool miinimumpalka, mida ametiühingud praegu abiraha suuruseks taotlevad, ei kergenda oluliselt töötu olukorda. Tuleb sisse viia töötu kindlustus, Eesti on väheseid riike, kel seda pole.

Kõige olulisem on leida raha koolituseks, uute töökohtade loomiseks, samuti miinimumpalga tõstmine ? need toovad riigile raha tagasi. Aga neid asju ei saa samastada.

Tööandjad on alati pooldanud aktiivsete tööturumeetmete rakendamist, töötu abiraha maksmine on aga passiivne meede, mis ei vii sihile, vaid see teeb ainult rahakoti tühjaks.

Viimasel ajal ja eriti selle aasta esimesel poolel on oluliselt, ligi 20 võrra suurenenud passiivsete tööturumeetmete osakaal. Samal ajal, näiteks kui kirjutame Euroopa Liidule projekte oma tööhõivepoliitikast, siis pidevalt rõhutame aga aktiivsete meetmete rakendamise vajadust.

Aktiivsed meetodid on näiteks täiend- ja ümberõpe, kvalifikatsiooni tõstmine, töökohtade loomine jne. Neist meetmetest on kasu ? uus amet ja töökoht töötule, ja tema palgast laekuvad maksud riigi- ja kohalikku eelarvesse jne.

Praegused passiivsed meetmed, s.o toetuste ja abirahade maksmine on viinud olukorrani, kus paljud inimesed ei kavatsegi enam tööle minna. Ja mida suuremaks töötu abiraha muutub, seda vähemtõenäolisem on, et inimene hakkab endale tööd otsima. Juba poole aastaga on see tendents suurenenud 50 protsendilt 70 protsendile. See on Eesti jaoks väga halb näitaja.

Hetkel kuum