10. august 2000 kell 22:00

Kinnisvarahindaja ? kelle jaoks!?

Lugedes artiklit ?Suurpettur Risto Kirsipuu ja kadunud 20 mln?, mis ilmus 7. augusti Äripäevas, jõudis A. Alliksaare Kinnisvarabüroo seisukohale, et on kohustatud andma oma hinnangu tõde moonutavale artiklile koos vajamineva selgitusega. Kahjuks tugines antud kirjutis suurelt jaolt pankrotihaldur Ingrid Proosi ütlusele.

Esiteks, hindamisakt, mis mõeldud Eesti Kindlustusele ja tellijaks Risto Kirsipuu, valmis 1999. a, mitte 1994. Teiseks, hindamisakti tellijaks oli kindlustusfirma, mitte pank. Siit tuleb ka vahe.

Sellest tulenevalt valiti ka hindamise metoodika, mis lähtub kulumeetodist ehk taastamisväärtusest. Lahtiseletatuna ja lihtsustatult tähendab see seda, et Aegna saarel 1,2 hektaril asuvat hoonete kompleksi, mis koosneb neljast hoonest kokku netopinnaga 790 ruutmeetrit, ei ole 225 000 krooniga kuidagi võimalik üles ehitada.

Küll aga minimaalselt 4,6 mln krooniga arvestades just meie tänase ehitusturu hinnapoliitikat.

Ja kolmandaks, ei ole põhjust kahelda meie lugupeetud kolleegides teistest büroodest, kuna nende eesmärk oli erinevalt tellijast teine.

Hea äritava kohaselt ei tohi kinnisvarahindaja oma tegemisega või tegevusetusega otseselt ega kaudselt klientide ja finantsinstitutsioonide vahelist usaldust kompromiteerida.

Lähtuda tuleb Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu kindlatest reeglitest. Sellest põhimõttest juhindudes on A. Alliksaare Kinnisvarabüroo alati käitunud.

Ja lõpetuseks, antud juhtum näitab, kui haavatavaks võib osutuda mis tahes kinnisvarabüroo, kelle hindamisakti kasutatakse kurjasti ära.

Ja selle teeb võimalikuks teadmatus hindamiste metoodikast ja selle eesmärkidest.

Hetkel kuum