14. august 2000 kell 10:10

Elektrijaamade müügi põhitingimused

NRG ja Eesti Energia leppisid kokku avalikustada Narva elektrijaamade müügiga seotud lepingute põhitingimused. Eesti Energia ja NRG peavad tagama Narva elektrijaamade tegevuse ilma ühegi riigipoolse garantiita. Narva elektrijaamade poolt Eesti Energiale müüdava elektrienergia reaalne keskmine kaalutud tegelik tariif/hind (inflatsiooni arvestamata) on arvutatud 41,35 senti kWh. NRG maksab ASi Narva elektrijaamad 49 % aktsiate eest kokku 70,5 mln USD, millest rahalise sissemaksuna 65,5 mln USD. Osaluse omandamisega on NRG teinud ettepaneku luua 5 mln usd suurune spetsiaalne sotsiaalse finantseerimise mehhanism. Lepingud kohustavad ASil Narva Elektrijaamad Eesti Energiale võimsuse ja elektrienergia eksporditehingutest saadavast kasumist 50 protsenti. Lepingutes sätestatakse, et Eesti Põlevkivi poolt Narva elektrijaamadele müüdava põlevkivi tonn ei ületa 131 krooni tonnilt aastani 2010 ja 101 krooni järgnevatel aastatel. Lepingud nõuavad, et kuni lepingute kehtivuse lõpuni jäävad jõusse seni Eesti Põlevkivi poolt sõlmitud põlevkivi müügilepingud põlevkivi tootjatega. Lepingud sätestavad Eesti põlevkivi kohtustuse müüa kolmandatele isikutele kuni 5 mln tonni põlevkivi aastas tingimusel, et need isikud teatavad Eesti põlevkivile oma kavatsustest osta niisugustes kogustes põlevkivi 1. jaanuariks 2003. Pooled leppisid kokku, et jätkavad täiendavaid kõnelusi informatsiooni avalikustamise osas.

Hetkel kuum