15. august 2000 kell 22:00

Äripäev Online -- Kapital versus töökohad ? mis on olulisem?

Oponeerides rahvusliku majanduse eestkõnelejale Janno Reiljanile vahendan Rootsi sotsiaaldemokraatliku valitsuse, seisukoha nn rahvusliku majanduse säilitamise vajalikkuse küsimuses uuenevas, st globaliseeruvas maailmas: tähtis pole kapitali päritolu (rahvust silmas pidades), vaid selle kasutamist täpselt (riigi huvisid arvestavalt) reguleerivate seaduste olemasolu ning töökohad.

Et vältida liigset sõltuvust välisinvesteeringutest, on paljudes riikides (eriti väikeriikides) keelatud investeeringud

teatud sektorites (nt sõjatööstus) ning mitmetes on välisosalus piiratud (nt eelkõige energeetika).

Kapitalimahukatest investeeringutest soodustatakse aga riiklikult nt infrastruktuuri investeeringuid ning regionaalarengule kaasa aitavaid investeeringuid, st maailmapraktikat arvestades on päevakorral oleva raudtee erastamine riigi huvisid arvestades aktsepteeritud, elektrijaamade erastamine vajaks aga välisosaluse suuremat piiramist.

Oleme ajajärgus, kus kõik riigid maailmas võitlevad välisinvesteeringute saamise nimel, sest on jõutud arusaamisele, et investeeringud, eriti aga välismaalt, toovad uusi teadmisi, lisaraha ja iseenesestmõistetavalt uusi töökohti, mis omakorda suurendavad riigi tulubaasi, millest tulenevalt on võimalik ka otsuseid tegevatele ametnikele rohkem palka maksta.

Erastamine on väga efektiivne välisinvesteeringute ligimeelitamise vorm.

Loomulikult on võimalik erastada ettevõtted ka töökollektiivile, nagu Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk seda soovib, aga pikas perspektiivis müüb töökollektiiv ettevõtte edasi, kuna Eestisse ollakse välismaalt nõus raha panema.

Ja see on väga hea, et Eestisse ollakse siiski vaatamata ekskommunismile vms raha panema, sest vastasel korral maadleksime samade jamadega nagu venelased ja veel paljud rahvad maa peal: ettevõtted ?omadele? erastatud, kiratsemine, rahapuudus, maksude alalaekumine, eelarveprobleemid, riigiametnikele palgad maksmata jne.

Hetkel kuum