Silva Männik • 16. august 2000 kell 8:48

Täna stardib alternatiivenergeetika sihtprogramm

Majandusministeerium käivitab sihtprogrammi koostamise turba, biokütuse ja teiste taastuvate energiaallikate majanduslikult põhjendatud rakendamiseks energia tootmisel. Esimene sellealane nõupidamine toimub majandusministeeriumis juba täna.

Majandusminister Mihkel Pärnoja sõnul on nõupidamise üheks eesmärgiks

nõuandva kogu loomine taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu selge tegevuskava väljatöötamiseks.

'Majandusministeeriumil on selge eesmärk aidata kaasa alternatiivenergeetika arendamisele Eestis. Nõuandev kogu on Majandusministeeriumi poolt kokku kutsutud

selleks, et ühendada väga erinevate asjatundjate teadmised selleks, et alternatiivenergeetika areng saaks selge aluse ja tugeva tõuke,' sõnas minister.

Nõupidamisele on kutsutud Eesti Energeetika Instituudi, TTÜ Soojustehnika Instituudi, Eesti Energia AS, TÜ Geograafia Instituudi esindajad; samuti väga mitmed

teised valdkonna spetsialistid sealhulgas Marek Strandberg ja Andres Tarand.

Sihtprogrammi koostamise aluseks on 'Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava'. Arengukavas nähakse ette aastaks 2010 taastuvate energiaallikate

ja turba kasutamise osatähtsuse suurenemist 2/3 võrra.

Hetkel kuum