17. august 2000 kell 9:58

Intervjuu Toivo Jürgensoniga

Miks Jürgenson ei kinnita Eesti Telefoni äriplaani?

Ei saa öelda, et Jürgenson kinnitab/ei kinnita Eesti Telefoni (ET)

äriplaani. Vastavalt valitsuse ja ET vahel sõlmitud kontsessioonilepingule

vaatab valitsus äriplaani läbi ja teeb vajadusel ettepanekuid äriplaani

muutmiseks. Seda õigust valitsus ka kasutab ja teeb ettepaneku, et

telefonitaotluse rahuldamine peab toimuma 30 päeva jooksul ja ET peab

kiirendama digitaliseerimisprotsessi.

Ainukesed muudatused ET hinnakujunduses, mis nõuavad valitsuse

kooskõlastust on eraklientuurile kehtestatavad kuu- ja liitumistasud. Teede-

ja sideministeeriumi ettepanek on jätta äriplaanist välja seal ettenähtud

järsk hinnatõus eraklientide kuu- ja liitumistasude osas ja need aastaks

külmutada.

Tahan rõhutada, et ET ei pea kooskõlastama valitsusega

telefonitariife minutihinna osas, kõnehinnad kehtestab Eesti Telefon

iseseisvalt.

Hetkel kuum