17. august 2000 kell 22:00

Mida toob kaasa hoiuseintresside maksustamine?

Hoiustele tulumaksu kehtestamisega alanevad hoiustajate saadavad intressid, seega peaks teoreetiliselt säästmine vähenema. Samas on segane, kui tundlik hoiustamine maksustamisele võiks olla. Pigem on võimalik arenguvariant, et säästmist see oluliselt ei mõjuta.

Juhul kui maksu kehtestamine avaldab säästmisele mõju, on sellel mõju ka makromajandusele. Kui säästud vähenevad, aeglustub pikas perspektiivis ka majanduskasv. Aga ma ei usu, et maksu kehtestamine omaks säästmisele nii suurt mõju. (BNS 17.08)

Ma ei usu, et riik sealt suurt tulu saab, maksuhaldamise kulud võivad selle ära kärpida. Inimesed, kellel on väikesed hoiused, ja keskmine hoius on väike, neilt ei tule eriti midagi. Need, kellel on raha rohkem, otsivad endale paremad võimalused raha paigutamiseks.

Iseküsimus on see, kuidas riik oma eelarveprobleeme lahendab. Kui majandus on väga heas seisus ja ma julgeksin oletada, et väga tugevad positiivsed muutused on toimumas majanduse reaalsektoris, siis avalik sektor on oma arengus toppama jäänud. Üks põhjus on äärmine ebaefektiivsus ses süsteemis. Nii et oleks võinud hoopis rohkem selles suunas tegutseda.

See tekitab võrdsema olukorra. On ka rahvusvaheline tendents, et erinevaid finantsinstrumente käsitletakse maksustamise seisukohalt ühtsetena.

Mõned agad. Natuke kaheldav on praegune muudatuse menetlemise vorm. Otsus sellisel kujul, nagu meil temast teada on, puudutaks juba tehtud investeerimisotsuste maksustamist. Probleemi ei oleks, kui hoiuseintresside maksustamisele mindaks järk-järgult. Tundub ka, et Hüvitusfondile kavandatav erand on põhjendamatu. Ja veel ? on oht, et selline järsk muudatus annab vale signaali. Võib tekkida kahtlus, kas ka mõningaid muid varem valitsuse vastu võetud maksupoliitilisi otsuseid äkki ei võida muuta.

Üks ? kasvab vahe deposiidiprotsendi ja pankade antavate laenuprotsentide vahel. Seetõttu tekib suurematel rahaomanikel rohkem kiusatust hakata mustalt krediteerima laenuvajajaid.

Teiseks ? osa Eesti rahahoiustajaid hakkavad raha hoidma välismaal. Protsendieelis hakkab meil kaduma.

Kolmandaks ? sotsiaalne tagajärg. Meil on palju deponente vanemad inimesed, kellel on pisut säästetud, ja igakuised intressid on pensionilisa. See tulu väheneb.

Neljas ? ilmselt on arvesse võtmata jäänud, kui palju läheb maksma väikeste maksusummade kogumine.

Viies ? positiivne moment ? võrdne maksustamine tõstab võlakirjade turu atraktiivsust ja teeb elu natuke huvitavamaks.

Hetkel kuum