Inno Tähismaa • 17. august 2000 kell 15:14

Tulumaksuseaduse muutmise kava on selge

Rahandusministeerium saatis täna ministeeriumitesse kooskõlastamisele uue tulumaksuseaduse muutmise , mis sisaldab muuhulgas 15. augusti Valitsuse kabinetinõupidamise otsuseid, teatas ministeeriumi esindaja.

Eelnõus sisaldub ettepanek maksustada seni maksuvabad hoiuseintressid 26%ga ning siduda tulumaksuvaba miinimum laste arvuga peres.

Hoiuseintresside maksustamisest laekub järgmise aasta riigieelarvesse prognooside kohaselt ligikaudu 50 miljonit krooni, mis on üheks allikaks õpetajate palgatõusu ja muude lahkhelide finantseerimisel järgmise aasta riigieelarves. Hüvitusfondi makstavaid intresse ei maksustata, kuivõrd Hüvitusfond lunastab kõik oma võlakirjad juba hiljemalt 2002 aasta jooksul.

Tulumaksuvaba miinimumi sidumisel laste arvuga saab üks residendist vanem, eestkostja või ülalpidaja alates kolmandast lapsest maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendavat maksuvaba tulu iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta. Lapsevanem saab toetuse kätte tagastatud tulumaksu näol pärast tuludeklaratsiooni esitamist, milles on arvesse võetud vastavalt kõrgem tulumaksuvaba tulu osa.

Eelnõu sisaldab ettepaneku suurendada tulubaasi kohalike omavalitsustel, kes hakkavad valitsuse kava kohaselt maksma õpetajatele palka. Senise 56% asemel laekuks vastavalt eelnõule kohalikesse eelarvetesse 66% üksikisiku tulumaksust. Lisaks sisaldab eelnõu ettepaneku maksustada pensionid, mis ületavad neljakordse maksuvaba tulu määra.

Rahandusministeeriumi prognooside kohaselt langeks maksukoormus käesolevas eelnõus sisalduvate ettepanekute rakendumisel ligi 34,7 protsendini SKP"st 2001. aastal võrreldes tänavuse oodatava 35,6 protsendilise maksukoormusega.

Kõigi eelnõus sisalduvate muudatusettepanekute jõustumine on kavandatud 01. jaanuarist 2001. aastal

Hetkel kuum