18. august 2000 kell 13:02

Optiva 2. kvartali puhaskasum 2,4 mln krooni

Optiva Grupi esimese kvartali puhaskasum oli 7,4 mln ja teise kvartali puhaskasum 2,4 mln krooni. Teise kvartali väiksem kasum võrrelduna esimese kvartaliga tulenes peamiselt provisjonide mahu kasvust teises kvartalis.

Grupi neto intressitulud olid käesoleva aasta esimesel poolaastal 53,6 mln krooni, provisjonid võimalike laenukahjumite katteks 10,9 mln krooni. Neto intressitulud suurenesid eelmise aasta sama ajaperioodiga võrreldes 9 mlm krooni ehk 20,1 protsenti. Neto intressitulude kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes saavutati tänu intressikulude kiiremale kahanemistempole võrrelduna intressitulude kahanemistempoga.

Intressitulud vähenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,4 protsenti

(7,8 mln krooni) ning intressikulud 21,7 protsenti (16,8 mln krooni).

Intressiteenivate varade tootlikkus oli esimesel poolaastal 8,1 protsenti (aasta tagasi 10,2 protsenti) ning intressikandvate kohustuste hind 4,5 protsenti, mis andis intressimäärade vaheks 3,6 protsenti (4,4 protsenti).

Grupi mitteintressituludest kasvasid esimesel poolaastal võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga enim valuutavahetustulud 59,9 protsenti (8,8 mln krooni) ning komisjoni- ja teenustasu tulud 46,4 protsenti (10,9 mln krooni).

Teenustasude ja valuutatehingute tulude suurenemise on põhjustanud klientide arvu kasv ja nende poolt teostatud operatsioonide hulga suurenemine. Valuutavahetusest kuue kuuga saadud tulud olid 23,4 mln krooni ja teenustasud 34,3 mln krooni.

Teenustasud moodustasid esimeses poolaastas mitteintressituludest 48,9 protsenti (aasta tagasi 26,1 protsenti), valuutavahetustehingute tulud 33,4 protsenti

(16,3 protsenti), aktsiainvesteeringute tulud 5,3 protsenti (45,5 protsenti) ning muud tulud 12,4 protsneti (12,4 protsenti).

Eelmise aasta esimese poolaastaga võrreldes kahanesid aktsiainvesteeringutelt saadud tulud 37,2 mln krooni ehk 90,9 protsenti. Eelmise aasta esimesel poolaastal sai grupp aktsiainvesteeringutelt erakorralisi tulusid. Aktsiainvesteeringutelt saadud tulude vähenemine on seotud ka aktsiaportfelli mahu vähenemisega ? muutus ?43,6 mln krooni ehk 34,2 protsenti eelmise aasta poolaasta lõpuga võrreldes.

Esimese poolaasta mitteintressikulud kokku olid 77,8 mln krooni, kasvades eelmise aasta esimese poolaastaga võrreldes 4,5 mln krooni ehk 6,1 protsenti. Grupi suurimateks mitteintressikuludeks on personali- ja administratiivkulud, mille osakaal mitteintressikuludes oli esimesel poolaastal vastavalt 48,7 protsenti (aasta tagasi 48,4 protsenti) ja 33,4 protsenti (38,4 protsenti).

Grupi omakapitali tootlikkus suurenes mullusega võrreldes 4,5 protsendilt 6,0 protsendini. Aktivate tootlikkus oli käesoleva aasta esimesel poolaastal 0,6 protsenti, eelmisel aastal oli see 0,5 protsenti.

Hetkel kuum