21. august 2000 kell 22:00

Kas Eesti ettevõtted on muutunud efektiivsemaks?

Esimene mõte, mis mulle seoses keskmise palga tõusuga pähe torkab, on see, et ilmselt on töötajate arv vähenenud, vähemalt neis ettevõtteis, kus rohkem palka makstakse. On olnud päris suured koondamised, on olnud firmade restruktureerimised ja nende tegevuse ratsionaliseerimised. Enamikes erastatud ettevõtteis on tööjõudu puudutava kohustuse aeg juba täis saanud.

Seega ? tööpuudus on mõnevõrra suurenenud, palgasaajaid on mõnevõrra vähem, aga sama töö või ka rohkem tehakse ära ja see tähendab küll tootlikkuse tõusu.

Ma ei näe küll konkreetset seost ettevõtete tulumaksuvabastuse ja keskmise palga tõusu vahel. Pigem võiks öelda, et see protsess on loomulik tänu sellele, et Eesti majandus on uuesti tõusufaasi jõudnud. Ning seetõttu on majanduse üldise kiirema arengu taustal palgatingimused paranenud. See, et palk kasvab kiiremini kui majanduskasv ise, on Eestis viimaste aastate jooksul kogu aeg nii olnud. Kuigi pealtnäha võib jääda küll mulje, et inflatsioon on kiire ning palk ei jõua järele, siis viimase viie aasta jooksul numbrid räägivad vastupidist keelt ? palk suureneb kiiremini kui elukallidus.

Seda võib aga kindlasti öelda, et tootlikkus on tõusnud, aga see on tõusnud tulenevalt sellest, et üldine maailma majanduse konjunktuur on parem, mis mõjutab positiivselt ka Eesti majandust, ja ettevõtetel läheb lihtsalt hästi. Sel taustal on loomulik palkade tõus ja majanduse parem toimimine. Tulumaksuvabastusest põhjuse otsimisega ei ole ma nõus.

Keskmine palk kasvab jõudsamalt kui majandus. Ma arvan, et põhiline on see, et möödunud aastal toimus protsess, mida nimetatakse konsolideerumiseks, st väikese konkurentsivõimega ettevõtted lakkasid olemast, tööpuudus suurenes, kadusid eelkõige madalapalgalised töökohad. Ja teiseks muudeti miinimumpalka.

See, mis on majanduses alles jäänud, on suuteline maksma suuremat palka ja on suutnud tootlikkust suurendada ning tõsta oma konkurentsivõimet.

Kuigipalju suurenes keskmine palk ka ümbrikupalkade osa vähenemise tõttu, mis oli tingitud sellest, et need ettevõtted, kes ümbrikupalka maksid, on suurel määral hingusele läinud. Aga ma arvan, et hädasolevaid ettevõtteid ei heiduta, et üks-kaks ettevõtete ümbrikupalga maksmisega vahele jäid, ning maksavad edasi.

Keskmisi palganumbreid mõjutab seegi, et statistika arvestab keskmist palka vaid täistöökohalt ? pool- ja veerandkohad taandatakse täiskohtadeks, tegelikult ei pruukinud paljudel palk suureneda.

Hetkel kuum