22. august 2000 kell 22:00

Mida tähendab Võrumaale Lepiksoni tagasiastumine?

Lepikson on ka ise tunnistanud, et tema eesmärgid jäid täitmata. Kuivõrd see nüüd Lepiksoni teene on, aga Kagu-Eesti on saanud ja saab erinevate arenguprojektide jaoks palju rohkem raha kui näiteks Viljandi. Ent see ei ole aidanud Võrul Viljandist kiiremini arenema. (Eesti Päevaleht, 22.08)

Võrumaa kaotab sellega päris kindlalt. Paljud asjad jäävad pooleli, mis ta siin algatas. Lepiksoni teeneks pean sedasama asutust, mida mina juhin. Tema teene on see, et see otsus sai tehtud ? loodud kutsehariduskeskused Võrus, Viljandis, Valgas ja Tallinnas. Teised veel mõtlesid ja arutasid, kui Lepikson ütles, et teeme ära. Tegimegi ja asi õnnestus.

Ta on olemuselt ärimehetüüp, kes teeb otsuse ja tahab, et see viiakse ellu, sest seal taga on tulem. Ärimehel rahaline, riigiametis on see tulem millegi paremustamises. Mina talle kärsitust ette ei heidaks. Selline peabki olema, uimane olemine on kõiki ammu ära tüüdanud. Demokraatia on hea asi, aga kui kogu aur läheb arutelude peale ja tegelikult midagi ei toimu ? see hakkas talle ilmselt vastu.

Seda on raske ütelda. Aga ilmselt jäi tal töö ikkagi pooleli. Niisugune ametimees peaks ikkagi olema pikemat aega postil. Nii et selles mõttes selles lahkumises ei ole midagi head.

Ma ei oska kohe välja tuua tema teeneid ega ka tõsiseid möödalaskmisi, aga seda ma arvan, et kui selline mees on ametisse astunud, peaks ta oma ametiaja ikka lõpuni vedama, et üldse võib tulemusi loota. Tema ametiaeg jäi liiga lühikeseks, et sealt üldse mingeid tulemusi oodata.

Võrumaa kaotab. Loomulikult ei pruugi alati olla nõus Lepiksoni seisukohtadega, ka mina alati ei ole nõus, ent vaieldamatult on tegemist väga jõulise natuuriga ja ma arvan, et Robert Lepikson üksi on teadvustanud Võrumaad palju rohkem kui mõned teised organisatsioonid kokku.

Ma jagan seda seiskohta, et kahjuks ei ole avalikus sektoris võimalik muudatusi nii kergesti ellu viia, kui võib-olla nad ühe või teise mehe peas sünnivad. Võib-olla nii peabki olema. Avalik sektor ei saa olla selline tuulelipp, et kui tuleb mingi teine mees oma arvamustega, siis kõik vana on paha. Aga teistpidi see muutub siiski ühel hetkel ka takistuseks avaliku sektori arengus. Ka minu arvates ei ole praegu selgelt määratletud isegi haldusreformi eesmärk.

Hetkel kuum