23. august 2000 kell 22:00

Töötuskindlustus peab olema kohustuslik?

Töötuskindlustust on vaja kohustuslikus korras sellepärast, et reeglina inimesed ei usu Murphy?i seadust, et kui teil täna läheb hästi, siis olge mureta, homme läheb teil halvasti.

Kui me räägime Euroopa tavadest, siis on töötuskindlustus üks kindlustusliikidest, mis peab olema tagatud.

Mis puudutab koondatavate arvu alampiiri, siis ka töölepingu seaduse uues eelnõus on võetud kasutusele kollektiivsete koondamiste mõiste. See on olnud üks vaidlusküsimus, et kas ettevõtetes, kus on alla 20 töötaja, toimub kollektiivseid koondamisi või mitte. Kui me sisuliselt asjast räägime, siis saavad kõik aru, et võib toimuda küll. Kollektiivne koondamine ei sõltu sellest, kas ettevõttes on 15 või 1500 inimest. Kõige keerulisem ongi määrata ära see piir, kui palju inimesi peab kui suur ettevõte koondama, et oleks tegemist kollektiivse koondamisega. Kui ettevõtlusorganisatsioonid esitavad mõne omapoolse ettepaneku, siis me oleme nõus seda kindlasti arutama.

Praegune eelnõu ettevõtjatele vastuvõetav ei ole. Segaseks jääb eelnõu eesmärk. Selles eelnõus reguleeritakse suhteid kollektiivse koondamise ja pankroti korral. Ettevõtjad kindlasti ei leia vajadust maksta kollektiivse koondamise eest raha kusagile fondi. Nad saavad koondamistasude maksmisega ise suurepäraselt hakkama ja kui ei saa, siis ongi pankrot.

Võib-olla oleks selline sundsäästmine õigustatud ainult pankrottide puhul koondamistasude hüvitamiseks. Ettevõtete pankrotistumise korral on riik sunnitud aastas välja maksma umbes 30 miljonit krooni. Seega ei ole kindlasti õigustatud 0,5 suuruse makse tegemine palgafondist, sest nii kogutavad summad on tunduvalt suuremad. Nii võetakse raha ettevõtetest välja ilma konkreetse eesmärgita. Sellele lisandub veel 1 töövõtjatelt. Kannatavad eeskätt väikeettevõtted, kuna kollektiivne koondamine on alates viiest inimesest. Need firmad, kus aga ainult viis või vähem inimest töötab, maksavad seda maksu täiesti asjata. Kui kollektiivse koondamise mõiste jääb eelnõusse, siis motiveerib see tööandjaid koondama kollektiivselt, mis loob tööturul täiendavaid pingeid. Eelnõu kohaselt on kasulik olla koondamisel järsk, koondada rohkem inimesi ja vältida paindlikkust.

Hetkel kuum