Ülo Toomsalu • 24. august 2000 kell 6:21

Õppetoetust ja -laenu saavad vaid edukad

Haridusministeeriumis kavandatav seadus annab tudengitele võimaluse taotleda järgmisel õppeaastal lisaks laenule ka igakuist õppetoetust, seades samas nii laenu kui toetuse saamise sõltuvusse üliõpilase edasijõudmisest koolis, kirjutab Postimees.

Haridus- ja rahandusministeeriumi ning üliõpilaskondade liidu väljatöötatud õppetoetuse kontseptsiooni järgi saavad õpinguteks kuni 1500 krooni toetust tudengid, kelle sissetulek jääb alla üliõpilase toimetuleku piiri, mille valitsus igal aastal kindlaks määrab.

Väljaspool kodukohta õppivad tudengid võivad taotleda lisaks 500 krooni kuus transpordi- ja elamiskulude arvel.

Õppetoetus määratakse õppurile põhimõttel, et tema kulud ei ületa 1500 krooni kuus. See tähendab, et kui isiku sissetulek on 1499 krooni kuus, saab ta taotleda toetust ühe krooni ulatuses.

Edukalt edasi jõudvaks loetakse üliõpilane, kes täidab vähemalt 75 protsenti õppekavas selleks perioodiks ettenähtud õppe mahust.

Kontseptsioon näeb ka ette, et järgmisest aastast laseb riik vabaks õppelaenu intressi, mis paneks pangad konkureerima soodsama intressi kehtestamise osas.

Hetkel kuum