Kadi Heinsalu • 30. august 2000 kell 15:09

Pooled on alampalga osas suures erimeelsuses

Täna toimusid Tööandjate Majas kahepoolsed läbirääkimised tööandjate ja ametiühingute vahel alampalga määra osas.

Läbirääkimistest osavõtjad tõdesid ameitühingute keskliidust saadetud pressiteate põhjal, et erinevus poolte poolt esitatud alampalga määra osas on suur.

Lisaks alampalga suurusele käsitleti kohtumisel ka

sotsiaalpartnereid puudutavaid teisi aktuaalseid

küsimusi, mille tulemusena toimus seisukohtade

lähenemine ametiühingute poolt esitatud määra

suunas.

Järgmise sammuna toimub läbiräägitud positsioonide

tutvustamine liikmeskondadele ja uute volituste

saamine kummagi organisatsiooni juhatustelt.

Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu juhatus arutab

kohtumisel käsitletud seisukohti 07. septembril

toimuval juhatuse koosolekul. Ametiühingute

keskliidu juhatus arutab alampalga temaatikat

uuesti 1. septembril toimuval juhatuse koosolekul.

Läbirääkimiste osapooled soovivad kokkuleppele

jõuda septembri lõpuks, kuigi mõlemapoolselt

avaldati kahtlust, kas lõpliku kokkuleppe

formuleerimine esitatud tähtajaks võimalikuks

osutub.

Hetkel kuum