Raimo Ülavere • 5. september 2000 kell 12:26

Intervjuu rahandusminister Siim Kallasega

Kas riigikontrolli aruandes välja toodud puudused riigiasutuste aastaaruannetes tulid üllatusena? Kas etteheited on õigustatud?

Ei tulnud üllatusena. Tegelikult teavad nii Rahandusministeerium kui Riigikontroll väga hästi seda, kui pikk tee on riigil veel korraliku aruandluseni käia. Ebameeldiv üllatus oli aga see, kuidas Riigikontroll oma etteheiteid esitas.

Põhimõtteliselt on võetud suur osa Rahandusministeeriumi poolt äratehtud tööst, see Riigikontrolli aruandesse kirjutatud ja öeldud - nüüd peate nii tegema nagu meie ütleme.

On ka täiesti tavatu, et Riigikontroll ei andnud kontrollakti valitsusele eelnevalt tutvumiseks ning mitme ministeeriumi kommentaarid on jäänud arvestamata. Selline asi võib olla vastuolus auditi hea tavaga üldiselt.

Hetkel kuum