Ülo Toomsalu • 7. september 2000 kell 7:26

Toll kahtlustab Lactot pettuses

Eesti, Saksa ja Hollandi toll kahtlustavad piimatööstust AS Lacto kolm aastat tagasi väljaveetud või päritolu võltsimises, kirjutab Maaleht.

Tollist pärineva usaldusväärse teabe kohaselt teavitas OLAF (Euroopa Salakaubanduse ja Maksupettuste Vastase Võitluse Amet) jaanuari lõpul ametliku kirjaga Eesti tolliametit, et on tekkinud tõsine kahtlus AS Lacto poolt 1997. a Euroopa Liidu liikmesriikidesse eksporditud või Eesti päritolu suhtes.

OLAF tegi allika teatel uurimistegevuse käigus kindlaks, et Lactost eksporditud või saajad, ELi liikmesriikide firmad, eksportisid ise samal ajal võid Eestisse. Kuna või väljaveol EList Eestisse rakendatakse sellele subsideerimist ja Eesti päritolu või sisseveol liitu on impordimaksumäärad alandatud, tekkis kahtlus, et ringleb seesama või.

Võimaliku pettuse kontrollimiseks tehti Saksamaal Lactost 1997. a eksporditud või laboratoorne uuring. Saksa kohtuvõimude kinnitatud analüüsid näitasid, et see või ei saa olla Eestis toodetud, sest proovide parameetrid ei ühtinud teadaolevate Eesti või parameetritega.

Kuna Lacto ei suutnud tollile tõestada või Eesti päritolu, pidi Lacto Hollandi partner Interfood ligi kuu aega tagasi maksma 5,6 miljonit krooni trahvi.

OLAFi palvel tegi Tallinna tolliinspektuur Lacto raamatupidamises revisjoni. Lisaks Euroopa Komisjoni liikmetele osalesid revisjonis Hollandi ja Saksamaa tolli uurijad, kuna nendes riikides oli algatatud kriminaalmenetlus seoses väidetava Eesti päritoluga või soodusrezhiimiga sisseveol vähem makstud riigimaksudega.

Allika sõnul ei ole Lacto nõutud dokumente tollile täielikult esitanud, selgitades põhjenduseks, et osa dokumente on läinud kaduma seoses reorganiseerimiste, kolimiste ja kaadrivahetustega.

Hetkel kuum