Ülo Toomsalu • 8. september 2000 kell 6:16

Linnaametnikud käitusid maju tagastades seaduse piirides

Kaitsepolitsei jättis Saksamaale ümberasujatele majade tagastamisega seotud linnavaraameti 25 ametnikule süüdistuse esitamata, sest nende tegevuses puudus kuriteo koosseis, kirjutab Eesti Päevaleht.

'Kapo ülesanne oli tuvastada, kas konkreetsed isikud on pannud toime kuriteo ning uurimine andis ühese eitava vastuse,' lausus kaitsepolitsei komissar Hannes Kont. 'Ametiseisundi kuritarvitamine eeldab teo toimepanemist otsese tahtlusega, kuid seda eeluurimine ei tuvastanud.'

'Ametialane lohakus eeldab ametnikult oma ametikohustuste täitmata jätmist või hooletut suhtumist oma ametialastesse kohustustesse, mille tagajärjel saab ametnik aru, et tema tegematajätmine või hooletus ametiülesannete täitmisega võib kaasneda suure varalise kahju tekitamine,' selgitas Kont. 'Eeluurimine ei andnud ka sellele kinnitust.'

91 maja tagastamise juhtumit uurinud kaitsepolitsei hinnangul olid ametnikud teadlikud, et Saksamaale ümberasunud isikute vara ei kuulu tagastamisele omandireformi aluste seaduse järgi. Samas ei olnud nad kuni 1997. aastani teadlikud NSV Liidu ja Saksamaa vahel 1941. aasta oktoobris sõlmitud lepingust, mis märkis ära Saksamaale ümberasunute isikute nimekirja. Seetõttu ei osanud linnaametnikud majade tagastamisele nõusolekut andes hinnata, kas need, kes kavatsesid Saksamaale asuda, seda ka tegelikult tegid.

Hetkel kuum