11. september 2000 kell 22:00

Kas pooldate ideed 15 pluss 5 omavalitsust tänase 247 asemel?

Tartumaa läheb praegu enam-vähem samalaadset teed pidi: enne suurt suve pakkusid Tartumaa omavalitsused minuga kooskõlastatult välja variandi, et maakonna 21 omavalitsusest võiks moodustada ühe üksuse, mille keskus oleks Tartu, ning Tartu jääks teiseks omavalitsuseks praeguse maakonna territooriumil.

See on üks võimalik variant, ma ei eita seda võimalust ega vajadust. Küsimus on muidugi laiem ja tähtsam selles osas, milliseid funktsioone hakkavad pärast reformi täitma need kohalikud omavalitsused ja milliseks kujuneb regionaalse juhtimise-kontollimise tase ehk mis saab olemasolevatest maavalitsustest. Asmer ütleb, et maavalitsus peab jääma ning ta peaks täitma puhtalt kontrollifunktsiooni. Aga siis pole vaja 15, vaid piisaks neljast omavalitsusest, Lõuna-Eestis oleks siis üks maavalitsus. See oleks ka regionaalsete probleemide lahendamise koht. Kas tal on ka mingid täidesaatvad funktsioonid, on poliitikute otsustada. Oluline on, et kavandatav annaks Eesti eri piirkondadele tähtsust juurde.

Mina isiklikult ei põe mingit muudatuste foobiat. Kõnealune idee on uitmõte ja seetõttu, et valitsus on andnud maavanematele täitmiseks teise ülesande, mille mõte ei ole 15+5, vaid Eesti rahvas/3500 nägu +X nägu. Kui see on anonüümsete allikate väitel (Postimees) valitsuse tegelik soov, siis ei tohiks valitsus lolli mängida, vaid võiks välja öelda, et lugupeetud maavanemad, te rapsite tühja, me tegime 4. juulil nalja.

Tänaseks on valitsus võtnud vastu kaks protokollilist otsust haldusreformi kohta, see on tegevuskava. Valitsuse tasemel on vaja kolme haldusterritoriaalset reformi puudutavat otsust:

1. Kas 15+5 või ikkagi see variant, mis on praegu töös? Ei saa olla ühes maakonnas maakond vald ja teises tänasele süsteemile lähedane süsteem.

2. Millised on tulubaasi formeerimise alused? Lihtne on väita, et täna ei suuda vallad ise investeerida. Tõesti ei suuda ja selleks territoriaalset reformi vaja ongi, et jõuda tänaselt lobiliselt rahajagamiselt selgelt arusaadava jaotussüsteemini.

3. Kas on midagi kardinaalset kavas funktsioonide üleandmisega?

Hetkel kuum