12. september 2000 kell 12:23

Eesti kasvatab turismiteenuste eksporti 7?10% aastas

Valitsus kiitis täna hekas riikliku turismiarengu kava, millega nähtakse ette saavutada aastani 2004 turismi teenuste ekspordi edasine kasv aastas 7?10%.

Majandusministeeriumis valminud turismiarengu kava peab nimetatud kasvu võimalikuks, kui suurendada oluliselt turismi arendamisele suunatud investeeringuid. Eesti turismi rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks näeb majandusministeerium turismiarengu kavas ette Eesti kui reisisihi tuntuse ja Eestit puudutava turismiteabe kättesaadavuse suurendamist. Suurendada tuleb ka turismitoodete valikut, laiendades turismi geograafilist ja hooajalist jaotumist ning tõsta turismitoodete kvaliteeti.

Hetkel kuum