Madli Zobel • 12. september 2000 kell 11:13

Hüvitusfond lunastab kolme seeria obligatsioonid

Hüvitusfond lunastab I, IV ja XI seeria obligatsioonid 26. septembril 2000.a., makstes obligatsiooniomanikele intressidena välja 5,5 ja lunastamissummadena 79 miljonit krooni.

Ühe obligatsiooni lunastamissumma ehk nimiväärtus on 100 krooni ja põhiintress viimase aasta eest 7% ehk 7 krooni obligatsiooni eest. Intressitulu saavad kolme seeria peale kokku 459 erainvestorit ja 17 juriidilisest isikust investorit.

Nii lunastamissumma kui ka intressitulu kantakse obligatsiooniomanike arveldusarvetele 26. septembril automaatselt, ilma, et obligatsiooniomanikud ise peaksid midagi selleks ette võtma. Hüvitusfondi nõukogu otsuste põhjal I, VI ja XI seeria obligatsiooniomanikele lisaintressi viimase arvestusliku aasta eest ei maksta.

Hüvitusfondi füüsilistest isikutest obligatsiooniomanikele makstav intressitulu on tulumaksuvaba.

Hetkel kuum