14. september 2000 kell 8:39

Eiki Nestor: Praegused tööaja piirangud on ELi omadest karmimad

Miks on vaja seadusega piirata inimeste töötamist 48 tunnile nädalas?

Sotsiaalminister Eiki Nestor: Tegemist on meie tööseaduste kaasajastamisega Euroopa Liidu kontekstis. Tööaja piirangud on meie seadustes täna karmimad kui

Euroopa Liidus.Nii näiteks tohib Eestis täna teha 200 ületundi,

Euroopa norm on oluliselt leebem: 11 kuud x 4 nädalatx 8

tundi=352 ületundi.

Teiseks reguleerib meie seadus täna sisuliselt kõiki töid. Nüüd sätestatakse need tööd, kelle suhtes Töö- ja puhkeaja seadust ei kohandata (kes korraldavad alluvate tööd või ei saa töö iseloomu tõttu kinni pidada üldisest tööaja korraldusest).

Mõiste kohakaaslus on jäänud meie tööpraktikasse NL-st.

Uue korralduse alusel võib inimese poolt sõlmitud töölepingute arv olla

1, 2 jne. Piirangut ei ole. Küll tuleb ühe tööandjaga sõlmida üks

tööleping. Pooleteist kohaga tööatamine ühe tööandja juures on

tegelikult ületunnitöö varjamine ja seda vaidlustades on kõik Eesti

töötajad ka täna kehtivate seaduste alusel vaidlused võitnud.

Hetkel kuum