15. september 2000 kell 8:43

Ühispank korraldab Kalevi 18 mln kroonise 3-kuuliste võlakirjade emissiooni

Kalev emiteerib Ühispanga vahendusel 15. septembril seoses suureneva tootmismahuga jõulueelsel perioodil kolmekuulise tähtajaga võlakirju nimiväärtusega 10 000 krooni.

Emissiooni mahuks on 18 miljonit krooni, intress 7,5 %. Lunastamistähtpäev

on 15.12.2000. Emissioon ei ole avalik.

Kalev kasutab emissioonist saadavat ressurssi olemasolevate kohustuste osaliseks refinantseerimiseks ning käibekapitalina seoses suureneva tootmismahuga jõulueelsel perioodil.

Hetkel kuum