18. september 2000 kell 22:00

SJ Internationali ja RERi ühinemise plussid-miinused?

Pigem oleme partnerid edukas konsortsiumis kui domineerivad ebaõnnestunud pakkumises. Huvi partnerluse vastu oli mõlemapoolne. Meil oli vaja kohalikku partnerit ning RER vajas endale strateegiliseks investoriks mõnda raudteefirmat.

Teises ringis esitatav pakkumine saab tõenäoliselt olema üsna erinev esimeses ringis välja toodud nägemusest. Nüüd on ju tegu hoopis uue mänguga, mis sisuliselt algab otsast peale. Pakkumine on täiesti uus. (BNS, 18.09)

RERi senine puudus oli, et puudus strateegiline investor. SJ-l puudus kaubaveo ja Eesti tundmise osa. Ka erastamisagentuuris rõhutati, et SJ pakkumine lähtus rohkem reisijateveost. Ühinemise miinus on, et üks pakkumine jäi vähemaks. Nüüd tuleb väga täpselt erastamise protseduurist kinni pidada, et vältida olukorda, kus järelejäänud osalised võiksid veel konsolideeruda, mille tagajärjel jääks järele vaid üks sisuline pakkumine.

RER muutus koos SJga tugevamaks. Kolme tugeva pakkujaga paranes konkursi kvaliteet.

RERi aktsionäridel on Eesti ettevõtete eduka juhtimise kogemus ning suurepärased ärikontaktid Venemaal.

SJ-l on rikkalikud kogemused raudtee infrastruktuuri haldamise ja kaubavedude opereerimise alal, mida erastamisagentuur ootas strateegiliselt investorilt. Seni peeti RERi nõrgaks küljeks raudteealase kogemuse puudumist ning SJi suhteliselt piiratud teadmisi Eesti Raudtee olukorrast ning väheseid kogemusi Venemaa ettevõtetega ja riigiga suhtlemisel.

Kui nüüd need kaks gruppi koos pakkumise teevad, on sel konsortsiumil olemas kõik eeldused, et teha parim pakkumine. Pakkuja omandivormist on olulisem äriplaan ja pakutavad tagatised.

On selgelt öeldud, et Rootsi riigil on kindlad majanduspoliitilised huvid Eesti Vabariigi territooriumil. Ja see on küsimus poliitikutele ? kui suureks Rootsi riigi kontrolli Eestis tahetakse saada.

Eesti ettevõtluse paremikul ühineda Rootsi riigiga ei ole minu arust väga hea mõte. Seal on ette programmeeritud sügav filosoofiline vastuolu.

Rootslased pole kunagi olnud väga agressiivsed oma rahvusvahelist raudteebisnist arendama. Rootslastel pole kunagi olnud otsest kontakti venelastega. Mingi loogika oleks, kui rootslased oleks endale leidnud kellegi, kes oleks ettevõtlusmaailmas agressiivsemad. Väga tugev pakkumine oleks olnud, kui rootslased oleks mingi ameeriklasega kokku läinud. Aga RERiga ? ühelt poolt Eesti finantsinvestorid, teiselt poolt Rootsi riik ....

Hetkel kuum