21. september 2000 kell 22:00

Kas kompenseerida kütuse hinna tõus reservisummadest?

Kütuse hind on oluliselt tõusnud, mis on põllumajandussektoris kaasa toonud majandus- ja ka sotsiaalse kriisi. Stabiliseerimisreserv sellisteks puhkudeks ongi mõeldud, miks mitte siis leevendada põllumajandussektoris tekkinud olukorda. Eestimaa Rahvaliit esitaski sellesisulise otsuse eelnõu riigikogule. Ja kui ka teistes majandussektorites on kütuse hinna tõus kaasa toonud suuri raskusi, siis miks mitte ka neid toetada. Sel, miks talunike olukord on selliseks kujunenud, on veel mitu aspekti. Esiteks, valitsus ei ole täitnud seadust ? kütuse erimärgistamise seadus võeti vastu alles selle aasta aprilli lõpus, järelikult tulnuks selle ajani kompenseerida põllumeestele kütuse aktsiis eelmise seaduse alusel. Teiseks, uus seadus pole rakendunud ? erimärgistusega kütust pole võimalik tootjatel osta, tanklates pole seda saada. Kütuseaktsiis tuleks nii või teisiti talunikele kompenseerida, seda tehakse igal pool ning põhjusel, et põllutöömasinad ei sõida tavaliselt maanteedel. Kütuse aktsiis on aga oma mõttelt teemaks.

Kütuse hinna tõus on olnud Eesti riigist sõltumatutel asjaoludel suhteliselt drastiline, teisest küljest on põllumeestele riik tulnud küllaltki palju vastu värvitud kütuse odavama aktsiisiga. Pigem on probleemid sellega, et erimärgistatud kütust on halb kätte saada. Talunikud ise aga eelistavad kasutada pigem odavat ahjukütust, mistõttu kütusemüüjad müüvad rohkem punast kütust. Sealt need probleemid hakkavadki. Nii et siin on poolt- ja vastuargumente sellele, kas riik peab toetama talunikke või mitte. Samas on riigikogule esitatud eelnõus tehtud põhimõtteline viga ? kompensatsiooni tahetakse strateegilisest reservist, mis ei ole mõeldud sellisteks toetusteks. Ma ei ole nõus ka sellega, et põllumajanduses on olukord drastilisem kui mõnes muus majandusharus, kus ollakse samuti sunnitud kasutama kallist kütust. Pigem peaks olukord põllumajanduses olema võrreldes näiteks ühiskondliku transpordiga isegi leebem.

Koalitsioon mõistab siiski probleemi tõsidust ning usun, et kompenseerimisega seotud temaatikat tuleb arutada põllumajandusministeeriumi all seoses järgmise aasta riigieelarvega.

Hetkel kuum