Kadi Heinsalu • 26. september 2000 kell 9:17

Peretoetustega läheb lahedamaks

Valitsus kiitis täna heaks riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tehakse ettepanek täpsustada peretoetuste saajate subjektide ringi, kehtestada täiendav regulaarne toetus nelja- ja enamlapselistele peredele.

Samuti annab see seadusemuudatus valitsusele õiguse muuta volitusnormi peretoetusteks eraldatud vahendite ülejäägi kasutamise osas ja täpsustada eestkostetava või perekonnas hooldatava lapse toetuse maksmise kestust.

Seletuskirja kohaselt on Eestis 5500 nelja- ja enamlapselist peret, kellel on õigus saada toetust. Toetusteks kuluks kokku 13,2 miljonit krooni, sellest subjektide ringi laiendamisest tingitult 2,2 miljonit krooni. Seletuskirja kohaselt ei nõua seaduse rakendamine 2001. riigieelarves peretoetuste maksmiseks vajalike vahendite suurendamist võrreldes selleks 2000 aasta riigieelarves ettenähtud kuluga. Vastavalt Reformierakonna, Isamaaliidu ja Mõõdukate koalitsioonilepingule seob koalitsioon: hiljemalt aastal 2001 tulumaksuvaba miinimumi laste arvuga perekonnas, makstes samal ajal väikese tuluga peredele lapsetoetuse lisa.

Hetkel kuum