28. september 2000 kell 9:03

2001. aastal riiklikke investeeringuid 1,7 mld krooni eest

2001. aastal on Riiklike Investeeringute Programmi (RIP) mahuks kavandatud 1,7 miljardit krooni, sellest rahastatakse riigieelarvest 579 miljonit krooni. 2001. aasta investeerimisprojektide kaasfinantseerimiseks kasutatakse erinevaid allikaid - välislaenudest rahastatakse investeeringuid 17,5 %, välisabi arvel 18,6 %, Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahenditest 2,6 % ja kohalike omavalitsuste eelarvetest 9,4 %. - kokku 1,357 miljardi krooni ulatuses. Kuna riigil on raha piiratult, tuleb väga hoolikalt seada prioriteedid ja teha valikud. 2001. aasta peamised valikud on järgmised. Hariduse ja kultuurisektori osatähtsus riigieelarve investeeringute kogumahus on järgmiseks aastaks kavandatud 24,5 %. RIP-is kajastatakse H. Treffneri Gumnaasiumi, Tõrva Gumnaasiumi ja Põltsamaa Uhisgumnaasiumi ehitused. 2001 aasta RIP hõlmab ka Kunstimuuseumi Kadrioru lossikompleksi tööde eest tasumist, Estonia teatri täielikku renoveerimist, Tartu Jaani kiriku restaureerimist, Keila ja Tartu veekeskuste ehitust ning mõisakoolimajade programmi käivitamist. Tervishoiu ja sotsiaalsektori osakaal 2001. aasta riigieelarve investeeringute mahus moodustab 6,2 %. Olulisemad projektid on Astangu Toimetulekukeskus, Mustamäe Haigla renoveerimine ja Kivimäe Haigla Kose osakonna renoveerimine. Keskkonnakaitseliste projektide kaal 2001. aasta riigieelarveliste investeeringute mahus on 5,6 %. Järgmisel aastal alustatakse 17 linna veevarustuse ning veekaitse ja mitmete jäätmekäitlusprojektide realiseerimist. Transpordi ja teede sektori osakaal riigieelarveliste investeeringute mahus on 2001. aastal 19,2 %. 2001. aastal on kavas ehitada uusi teekatteid 55 km.

Põllumajandussektoris eraldab RIP 2001. aastal vahendeid drenaazhikuivenduse

korrastamiseks kokku 10,7 tuhandel hektaril.

Kõige rohkem kulutusi (29 %) läheb järgmise aasta RIP-is riigi julgeolekule,

-kaitsele ja avalikule korrale. Suur osa Päästeameti investeeringutest

suunatakse päästetehnika ja autopargi ehitamiseks. RIP eraldab järgmisel

aastal 50 miljonit krooni Tartu Vangla ehituseks ning 40 miljonit

piirivalvele mereseiresusteemi radaritornide finantseerimiseks.

Investeeringud riigivalitsemise sektorisse moodustavad järgmise aasta

investeeringute kogumahust 15,3 %, need suunatakse valitsusasutuste hoonete

renoveerimiseks ja riigisoetusteks.

Energeetikasektori investeeringute osakaal on järgmise aasta RIP-is 0,2 %.

Järgmisel aastal on kavandatud investeeringutoetusi kohalikele

omavalitsustele 186 miljoni krooni ulatuses. 2001 moodustab riigieelarvest

tehtavate investeeringute osatähtsus sisemajanduse kogutoodangus 1,4 %.

Vabariigi Valitsus kiitis Riiklike investeeringute programmi aastateks

2001-2004 heaks 19. septembri istungil.

Hetkel kuum