28. september 2000 kell 13:41

AS Tallinna Vesi lõplike pakkumiste tähtaeg pikenes

AS Tallinna Vesi erastamiskomisjon kinnitas täna ettevõtte müügiks vajaliku teenuslepingu, mis on vajalikest lepingutest viimane. Ühtlasi otsustas komisjon pikendada lõplike pakkumiste laekumise tähtaega kuni 10. novembrini.

Komisjoni esimees, abilinnapea Heiki Kivimaa ütles Raepressile, et tähtaja

pikendamisega antakse investoritele võimalus täna välja saadetud

teenuselepinguga põhjalikult tutvuda ning esitada oma seisukohad enne

lõplike pakkumiste esitamist.

Kivimaa sõnul on võimalikud erastajad saanud juba kätte aktsiate ostu-müügi

ja märkimise lepingu ning aktsionäride lepingu.

Erastamiskomisjon saadab kõik lepingud tutvumiseks ka AS-le Tallinna Vesi.

Tallinna Linnavaraamet kuulutas AS Tallinna Vesi aktsiate müügi välja k a

26. juunil. Erastamiskomisjonile laekus kokku kolm pakkumist firmadelt

Generale des Eaux, Northumbrian Water Group Eesti AS ja International Water

UU. Kõik kolm firmat täitsid ka vajalikud kvalifitseerimisnõuded.

Hetkel kuum