Sulev Oll • 10. oktoober 2000 kell 22:00

Piletikontrolöride saagiks võis minna üle 10 miljoni krooni

Skeemid, mille kasutamist sisekontroll Tallinna transpordiameti transpordikontrolli osakonnas miljonite kõrvaletõstmiseks võimalikuks peab, on lihtsad, kuid töökindlad ja tulusad. "Teoreetiliselt on nii võimalik kõrvaldada 12-14 miljonit krooni aastas," ütles Tallinna linnavalitsuse sisekontrolli ameti juhataja Viktor Vassiljev.

Esimene skeem on lasta kviitungid mitteametlikku käibesse. Kaudne kinnitus sellele on tuhanded maha kantud trahvikviitungid. Nii kanti eelmise aasta augustis ühe korraga maha 7090 trahvikviitungit. Mahakandmist põhjendati sellega, et kviitungid ei vasta vormile. Ometi kehtis sama vorm aastast 1992.

Mahakandmine vormistati, hävitamine aga mitte. Viimast tunnistas ka Tallinna abilinnapea Priit Vilba, öeldes, et mahakandmise menetlemine transpordikontrolli osakonnas on olnud auklik.

Kui kviitungeid ei hävitatud, võidi need uuesti käiku lasta. "Kviitungeid hävitada olnuks ju sama mis viiesajakrooniseid põletada," ütles Viktor Vassiljev. Kviitungite võimaliku käikulaskmise muutis hõlpsamaks tõsiasi, et trahvikviitungite inventuure pole transpordikontrolli osakonnas kunagi korraldatud. Osakonna juhataja Arik Murumäe seletuskirja kohaselt ta ei teadnudki, et seda üldse teha tuleb.

Kviitungipettuse üheks ilminguks võib olla ka 2500 trahvikviitungi kadumine teel Riia trükikojast transpordikontrolli osakonda, mille kohta Tallinna transpordiamet andis materjalid politseile. 2500 kviitungiga võidi seaduslikest kanalitest välja juhtida umbes pool miljonit krooni. Asja hakkab uurima Tallinna majanduspolitsei.

1998. aastast transpordikontrolli osakonda juhtiv Arik Murumägi ei soovinud asja pikemalt kommenteerida, väites, et seda teeb Tallinna transpordiameti juhataja Mati Songisepp. Siiski keeldus ka Songisepp oletusi kviitungipettuse ulatuse kohta kommenteerimast. "Oletada võib kõike, oletuste põhjal me ei ela," ütles ta. Ometi oli just Songisepp see, kes sisekontrollil transpordikontrolli osakonnale erilist tähelepanu osutada palus.

Teine transpordikontrollis rakendatud pettuse liik, kviitungita trahvimine, leidis kontrollimisel samuti kinnitust. "Kontrolöride eriliseks maiuspalaks olid soomlased, kellelt nõuti suvalisi summasid," rääkis Vassiljev.

Oma tõuke sotsiaalse kontrolli kadumisele andis Vassiljevi väitel ka nn kontrolöride bussi rakendamine. "Keegi ei tea, mis seal toimub," ütles Vassiljev. Samuti pole võimatu nn libakontrolöride tegutsemine, sest ka arvepidamine kontrolöride ametirõivaste suhtes oli puudulik.

Küsimusele, kuhu võimalikud ebaseaduslikud rahad liikuda võisid, vastas Viktor Vassiljev, et ta ei usu, et niisugused rahad nooremkontrolöride tasku jäid. "Kus liiguvad kontrollimatud rahad, paneb asjad paika kuritegelik maailm," sõnas Vassiljev.

Transpordiametis plaanilisena toimunud kontrolli tulemused edastas sisekontroll linnapea Jüri Mõisale 18. septembril. Mõis edastas materjalid abilinnapea Priit Vilbale, kes nõudis vastust Mati Songisepalt. Viimane pole vastust veel esitanud. "Esitan siis, kui valmis saan," ütles Songisepp. Vastuse saabumise järel võetakse transpordiametis valitsenud olukorra küsimus linnavalitsuse päevakorda.

Tallinna linna transpordiameti transpordikontrolli osakonnas töötab üle 30 inimese, suurem osa neist on nooremkontrolörid.

Hetkel kuum