12. oktoober 2000 kell 12:03

Ettevõttele tööturutoetuse maksmist ei seadustatud

Riigikogu hääletas täna 44 poolthäälega välja riigikogu liikme Siiri Oviiri poolt algatatud töötu sotsiaalse kaitse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega sooviti kehtestada tööturul väiksema konkurentsivõimega inimeste loetelu.

Eelnõuga sooviti määrata tööandjale selliste inimeste täistööajaga töölevõtmisel tööturutoetus ning tööpraktikatoetus, mida makstakse tööandjale kuni 24 aasta vanuste töötute töölerakendamisel.

Tulumaksuseadusesse sooviti viia sisse muudatus, mille kohaselt ei peaks ettevõtted, mis on asutatud töötu sotsiaalse kaitse seaduses ettenähtud tööturutoetuse baasil, tasuma 3 aasta jooksul alates ettevõtte registreerimisest avansilisi makseid.

Eelnõu menetlusest väljaarvamise vastu oli 30 ja erapooletuks jäi 4 riigikogu liiget.

Hetkel kuum