16. oktoober 2000 kell 22:00

Ühtne finantsjärelevalve alustab aastal 2002

Finantsinspektsiooni käivitudes likvideeritakse senised panga-, kindlustus- ja väärtpaberiinspektsioon.

Eelnõu kohaselt on finantsinspektsiooni juhtorganiks viieliikmeline juhatus, kes korraldab inspektsiooni tegevust ning kelle pädevusse kuuluvad muu hulgas turuosaliste tegevuslitsentse puudutavad otsused.

Finantsinspektsiooni kontrollib kuueliikmeline finantsjärelevalve komitee, kuhu määratakse kolm liiget Eesti Panga poolt ja kolm liiget valitsuse poolt.

Eelnõu ei näe ette olulisi muudatusi finantssektorit reguleerivate üldaktide väljaandmise pädevuses, st määrusandlus jääb pangandust puudutavates küsimustes Eesti Panga pädevusse ning väärtpaberivahenduse ja kindlustuse alal rahandusministeeriumi pädevusse. Laialt levinud rahvusvahelise praktika kohaselt näeb eelnõu ette finantsinspektsiooni rahastamist turuosaliste poolt.

Autor: ÄP Online

Hetkel kuum